Yritysympäristön kehittäminen


Kehittämistoiminta on yksi keskeisiä tehtäviämme ja teemme tätä työtä pääosin hankkeidemme kautta. Kehittämistoiminnan strategisina tavoitteina ovat Mikkelin elinvoimaisuuden ja vetovoiman lisääminen sekä yritysten toimintaedellytysten ja menestymisen tukeminen. Yritysympäristön kehittämisessä olemme mm. mukana luomassa, markkinoimassa ja tuotteistamassa uusia teollisuuden alueita rakentamassa yritysten yhteisiä osaamisalustoja.