Palveluja kunnille, omistajayrityksille ja muille toimijoille


Hallinnoimme ja toteutamme Mikkelin kaupungin, alueen toimijoiden ja lähikuntien yhteistyöprojekteja. Miksei toteuttaa alueella mm. lakisääteisiä energianeuvonnan palveluja sekä kehitystöitä alueellisten energiayhtiöiden lukuun.