• Mikkeli turvallisuuden päämajakaupungiksi

    Tehdään turvallisuusosaamisestamme menestystekijä

Meillä Mikkelissä ja Etelä-Savossa on huippuluokan monipuolista turvallisuusosaamista ja ainutlaatuinen ympäristö. 

Kerrotaan se maailmalle!

 In English


Käytännön arkinen turvallisuustoiminta ei ole vain suorien sotilaallisten uhkien ja terrorismin torjuntaa sekä kriittisen infrastruktuurimme suojaamistoimenpiteitä vaan nimenomaan toiminta- ja lähiympäristössä tapahtuvaa työtä. Turvallinen metsä, vesi ja ruoka kohtaavat nykyisessä maailmassa monia uhkia – esimerkiksi kemiallisia, biologisia ja säteilyyn liittyviä riskejä ja uhkia. Näin esimerkiksi ympäristö- ja vesiteknologian osaamisen ja turvallisuusosaamisen keskinäinen rajapinta on erittäin vahva. Samoin elintarviketurvallisuuden osaaminen ja innovaatiot ovat vahvasti kytkennässä laajempaan turvallisuusosaamiseen.

Matkailutoimialalle tämä hanke on erinomainen mahdollisuus korkean profiilin matkailun palvelujen tuotteistamiseen ja maakunnan monipuolisen matkailuprofiilin rikastamiseen ja vahvistamiseen maksukykyisellä asiantuntijaturismilla. Mikkelin historiallinen asema päämajakaupunkina tarjoaa historiallisen ympäristön ja syvyyttä tämän hetken ratkaisuille sekä näkökulmaa ja tavoitteita tulevaisuuteen.

Tästä on kyse


Eri yhteiskuntien kokonaisturvallisuuden vahvistamiseksi ja edistämiseksi halutaan tunnistaa  ja löytää selkeitä ja toimivia rakenteita, käytäntöjä ja malleja. Globaalisti on tarjolla runsaasti erilaisia koulutuksia ja tapahtumia, mutta vain vähän korkean profiilin tarjontaa, jolla osoitetaan miten turvallisuutta käytännössä tuotetaan ja toteutetaan paikallisena ja alueellisena yhteistyönä eri toimijoiden ja hallinnon sektorien yhteistyönä. Kansainvälisillä turvallisuusmarkkinoilla on selkeä tarve kokonaisille ohjelmapaketeille matkoineen, majoituksineen jne., jossa korkean tason vierailijaryhmät voivat käytännössä tutustua turvallisuusratkaisujen tuottamiseen ja toteutumiseen.

Mikkeli kaupunkina ja Etelä-Savo maakuntana ottavat niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin johtavan aseman ”turvallisuuden päämajakaupunkina”, jonne kutsumme eri turvallisuuden aloilta korkeatasoisia asiantuntija- ja päättäjäryhmiä näkemään ja kokemaan, miten turvallisesta arjesta huolehditaan. Turvallisesta yhteiskunnasta, joka perustuu luottamukselle ja luotettavuudelle, on muodostettavissa tärkeä suomalainen vientituote, joka antaa monenlaisia mahdollisuuksia suomalaisille toimijoille.

Näin sen teemme:


Hanke jakautuu kolmeen työvaiheeseen. Hankkeen työ perustuu yhteisölliseen, osallistavaan kehitystyöhön, koska koko hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, että tähän konseptiin tunnetaan vahvaa alueellista omistajuutta. Hanke toteutetaan napakkana vuoden 2017 loppuun ulottuvana hankkeena.

1 Ensimmäisessä työvaiheessa rakennetaan kansainvälisille markkinoille soveltuva konsepti ja toimintamalli. Tässä avainasemassa ovat sekä ohjelmallinen kehitystyö että kontaktointi eri avaintoimijoiden kanssa.

2 Toisessa työvaiheessa kehitetään kolme ohjelmallista peruspakettia kansainvälisille markkinoille. Nämä peruspaketit tuotteistetaan pilotoinnin tasolle ja niitä markkinoidaan potentiaalisille asiakkaille.

3 Kolmannessa työvaiheessa toteutetaan vähintään kaksi kansainvälisen asiantuntijaryhmän vierailua sekä laaditaan niiden perusteella kattavat oppimisraportit toiminnan vaiku-tusten arvioimiseksi sekä toiminnan jatkuvaksi kehittämiseksi.

Miksi Suomi?

Suomella on länsieurooppalaisena sotilaallisesti liittoutumattomana - ja hallinnoltaan avoimena ja läpinäkyvänä –maana erinomainen tilaisuus näyttää monipuolista osaamistaan myös kansainvälisille asiantuntijaryhmille. Nykyisiä haasteita ovat myös hybridi- ja kyberuhkat, niiden kompleksisuuden tunnistaminen ja uudenlaisen vasteen kehittäminen. Myös näillä alueilla Suomella on kansainvälisesti mielenkiintoista ja ainutlaatuista tarjottavaa osaamista.

Miksi Mikkeli?

Mikkelillä on kaupunkina vahva asema sekä maanpuolustuksen että pelastustoiminnan saralla. Mikkelissä toimii myös monia turvallisuusalan tärkeitä suomalaisia kansainvälisille markkinoille suuntautuvia yrityksiä, ja kaupungissa sijaitsevat korkeakoulut ja yliopistot ovat tässä työssä myös tärkeitä. Societal Security Solutions Oy

Ari-Matti Auvinen
ama.auvinen@societalsecurity.fi

+358 40 512 5725
www.societalsecurity.fi


Hankkeen toteutuksesta vastaa Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja hankkeen osatoteuttajana on Societal Security Solutions Oy. Hanke on saanut rahoitusta Etelä-Savon maakuntaliitosta AIKO-hankkeena.