Invest-in


Invest-in toiminta on Suomeen ja Mikkelin seudulle pääosin ulkomailta suuntautuvien investointien edistämistä. Tuotamme tietoa Mikkelin seudusta ja seudun toimijoista investointikohteena sekä edistämme ulkomaisten investointien hankintaa Mikkelin seudulle. Teemme läheistä yhteistyötä mm. Team Finland -verkoston kanssa.

Invest-in tapaukset ovat usein pitkäkestoisia ja näihin liittyy laaja selvitystyö ja paikallisten kumppaneiden hakeminen. Esimerkkejä invest-in toiminnastamme ovat mm. Scandinavian Biopower Oy:n Mikkeliin suunnitteilla oleva biohiilitehdas, joka on investointina toteututessaan 70-80 miljoonaa euroa ja tuo mukanaan 400 uutta työpaikkaa. Rakentaminen on tarkoitus toteuttaa vuosien 2017-2018 aikana.

Invest-in toiminta on pitkäaikaista ja korostetun luottamuksellista kumppanuutta, jossa sijoittajalla on portfoliossaan useita vaihtoehtoisia sijainteja niin eri paikkakunnilla kuin eri maissakin. Yhdessä kuhunkin tapaukseen pyritään löytämään paras ratkaisu ja parhaat kumppanit.