Hankkeen perustiedot

Hankekoodi: S20896
Rahoitus: Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) ja Suomen valtio
Rahoittava viranomainen: Etelä-Savon ELY-keskus

POLKU kansainväliseksi verkkokauppiaaksi

Ohjelma-aika: 01.01.2017 - 31.12.2018

Kohderyhmä

Etelä-Savon alueen PK-yritykset, jotka haluavat aloittaa verkkokaupan tai merkittävästi kehittää nykyistä toimintaansa. Verkkokauppiaat jaetaan eri ryhmiin tason mukaan.

Hankkeen esittely

POLKU kansainväliseksi verkkokauppiaaksi on Etelä-Savon maakunnan alueella toteutettava kasvuohjelma verkkokaupan kasvusta ja kehityksestä kiinnostuneille yrityksille. Ohjelmassa on kolme osakokonaisuutta: (1) yrityskohtainen kartoitus ja tavoitetila, (2) yhteinen 12 viikon valmennusohjelma sekä (3) yrityskohtainen kehityspolku. Ohjelmassa kehitetään asiakasyritysten verkkokaupan johtamisen, myynnin ja markkinoinnin työkaluja.

Ohjelman rungon muodostavat 12 erikoistunutta kouluttajaa sekä noin 10 kokenutta verkkokaupan yrittäjää. Ohjelma on avoin kaikille, mutta vaatii osallistumismaksun lisäksi selkeää sitoutumista ja aikaa oman verkkokaupan kehittämiseen. Ohjelma sisältää kullekin yritykselle noin 50 tuntia valmennusta ja tapaamisia sekä saman määrän omaa työtä.

Ohjelmassa käytäviä osa-alueita ovat mm. verkkokaupan valinnat, strategia, päätökset ja erot perinteiseen kaupankäyntiin. Lisäksi tarkastellaan verkkokaupan alustoja, markkinointia, sähköisen markkinoinnin analytiikkaa ja analytiikalla johtamista sekä asiakkaan digitaalista asiakaskokemusta. Lisäksi paneudutaan automaatioon, varaston ja toimitusketjun hallintaan sekä maksuliikenteen ratkaisuihin. Asiakaskohtaisissa osioissa paneudutaan myös muutoksen ja kasvun resursointiin sekä yrityskohtaisiin erityispiirteisiin. Ohjelma luo valmiudet verkkokaupan kasvattamiseen kotimaassa ja kansainvälisesti.

Ohjelma toteutetaan neljä kertaa (kevät 2017, syksy 2017, kevät 2018 ja syksy 2018). Ohjelmaan on jatkuva, avoin haku. Kunkin ohjelmakerran osallistujayritysten määrä on rajattu enintään 8 yritykseen.

Oletko kiinnostunut tulemaan ohjelmaan kouluttajaksi? Ota yhteyttä ja keskustellaan asiasta. Kaikille ohjelmamme pääkouluttajille meillä on yksi yhteinen vaatimus: osoitettu kokemus tuloksellisesta verkkokaupan johtamisesta viimeisen kolmen vuoden ajalta, jossa vuotuinen liikevaihto oli vähintään 140 000 euroa ja tulos vähintään 3,5 % liikevaihdosta.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa. 
 

Lisätiedot