Hankkeen perustiedot

Hankekoodi: S20749
Rahoitus: ESR, Mikkelin seutu
Rahoittava viranomainen: Etelä-Savon ELY-keskus

Maahanmuuttajat Etelä-Savon yritysten voimavaraksi

Ohjelma-aika: 01.09.2016 - 31.08.2018

Kohderyhmä

Etelä-Savon alueen yritykset ja maahanmuuttajat

Hankkeen esittely

Hankkeessa selvitetään Etelä-Savon alueella olevien maahanmuuttajien osaamista ja haetaan potentiaalisia työnantajia. Hankkeessa nopeutetaan maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämistä ja lisätään tietoa, jolla voidaan tehdä täsmällisempiä toimenpiteitä tulevaisuudessa.

Kaikki hankkeeseen osallistuvat maahanmuuttajat luovat itselleen portfolion. Tarvittaessa osallistujille luodaan yksilöllinen koulutuspolku, jonka tavoitteena on työllistyminen tai oman yrityksen perustaminen.

Hanketta hallinnoi Otavan opisto. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy toimii osatoteuttajana.

Lisätiedot