Hankkeen perustiedot

Hankekoodi:
Rahoitus: ESR,EAKR
Rahoittava viranomainen: Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan ELY-keskukset

Investointeja Itä-Suomeen

Ohjelma-aika: 01.08.2015 - 28.02.2018

Kohderyhmä

Alueen yritykset, ulkomaiset sijoittajat sekä potentiaaliset yhteistyökumppanit

Hankkeen esittely

Investointeja Itä-Suomeen -valmennusohjelman avulla tuetaan kasvuhakuisten ja kansainvälisesti kilpailukykyisten PK-yritysten syntymistä sekä kilpailukykyisen toimintaympäristön luomista Itä-Suomeen.

Hankkeessa edistetään yrityspohjan monipuolistamista ulkomaisten yritysten sijoittumis- ja investointiedellytyksiä kehittämällä.

Hankkeella tunnistetaan potentiaaliset sijoituskohteet, kehitetään näitä sijoittajille esitettäviksi sekä järjesteään valmennuskoulutusta ulkomaisten sijoittajien ja yhteistyökumppaneiden etsimiseen.

Lisätiedot