Hankkeen perustiedot

Hankekoodi:
Rahoitus: EAKR
Rahoittava viranomainen: Etelä-Savon ELY-keskus, kunnat, yritykset

Etelä-Savon Start-Up Akatemia

Ohjelma-aika: 01.02.2017 - 31.12.2018

Kohderyhmä

Alle 3-vuotiaat yritykset, opiskelija-, tutkimus- ja yrityslähtöiset liiketoiminta-aihiot sekä henkilöt, jotka pohtivat yrityksen perustamista, erityisesti ict-, metsäbiotalous- sekä materiaalit ja teknologiatoimialoilta. Yrityksen yhtiömuodon tulee olla osakeyhtiö ja yritysten kotipaikkakunnan tulee olla Etelä-Savossa.

Hankkeen esittely

StartUp Akatemia on Suomen paras yhteisöllinen kasvuympäristö, joka tukee uusien yritysten ja työpaikkojen syntyä Mikkelin alueelle. Alkavalle yritykselle annetaan toiminnan työkaluja ja yrityksiä autetaan mm. rahoituksen hakemisessa käyttäen sijoittajaverkostoja.

Lisätiedot