• Hankkeet Asiakasyrityksillemme

Mitä hankkeet ovat?


Hanke on tietyn tarkasti rajatun aihealueen kehittämiseen keskittyvä kokonaisuus, jonka kestää rajatun ajan - usein puolesta kahteen vuotta. Hankkeilla pyritään edistämään mm. yritysten sijoittumista alueelle, tuotekehitystä, uusien innovaatioiden syntymistä sekä kansainvälistymistä. Hankkeen toiminnalla ei saa syntyä hallinnoijalle tai hankkeen kumppaneille voittoa, eli hankkeen tulos on täten aina enintään nolla. Tulokset tulee saavuttaa yrityksen osaamisen kasvun, tuotekehityksen tai kasvaneen myyntipotentiaalin kautta.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksein hankkeisiin osallistuu vuosittain satoja yrityksiä. Yhtiön toiminnan fokus on erityisesti mikroyrityksissä ja pienissä yrityksissä.

Hanke on yhteistyön väline


Yleishyödyllisiin hankkeisiin osallistuu aina useita yrityksiä, jotka kootaan hankkeessa yritysverkostoiksi. Yhdessä yritysten verkosto voi saada hanketukea asialleen, esimerkiksi yhteisesti hankittujen asiantuntijoiden kuluihin.

Hankerahoituksen kanavina Itä-Suomessa toimivat mm. Euroopan unionin rakennerahastot (rakennerahastot.fi), Euroopan unionin suorat hankkeet, Euroopan unionin ohjelmahankkeet, Maaseuturahaston hankkeet sekä pienemmillä paikkakunnilla Leader-hankkeet. Lisäksi yritykset voivat saada yrityskohtaista rahoitusta Tekes-ohjelmista sekä ELY-keskuksista.

Rakennerahastot ovat erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa merkittävä aluekehityksen voimavara: vuosina 2014-2020 rakennerahastoista jaetaan 2,98 miljardia euroa alueiden kehitystukia.

Katso meneillään olevat hankkeemme

58c65913e4b0ea29feec592a

58c28dcbe4b0ea29fee52f2c

58c28dc1e4b0ea29fee52f14

58c28c80e4b0ea29fee5292a

58c28c64e4b0ea29fee52915

58b91d2ee4b0f7b846bd6720