Hankinta-asiamies neuvoo julkisten hankintojen toteuttamisessa ja tarjouskilpailuihin osallistumisessa


Miksein julkisten hankintojen neuvonta- ja kehittämispalveluihin sisältyy sekä PK-yrityksille suunnattu hankinta-asiamiespalvelu että Mikkelin kaupungin ja kaupunkikonsernin hankintatoimen kehittämis- ja tukipalvelut.

Selkokielellä siis tuemme Mikkelin kaupungin ja kaupunkikonsernin hankintapalveluita hankintojen toteuttamisessa ja hankintatoiminnan kehittämisessä.

PK-yrityksille suunnatun hankinta-asiamiespalvelun tavoitteena on on tarjota tukea ja koulutusta julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Hankinta-asiamiesverkosto toimii jo yli kymmenellä maakunnallisella alueella eri puolilla Suomea. Palvelu toimii yhteistyössä Suomen yrittäjien kanssa.

Hankinta-asiamiespalvelu edistää tarjousmenettelyn sujuvuutta ja lisää alueen pienyritysten osuutta julkisissa hankinnoissa. PK-yrityksille tarjotaan neuvontaa ja koulutusta sekä apua tarjouskilpailuprosessin eri vaiheissa. Hankinta-asiamiespalvelu toimii myös välittäjänä hankintayksiköiden ja yritysten tarpeiden ja toiminnan välillä.