Heidi Lampinen aloittaa uutena yrityskehittäjänä Mikseissä

Lampinen siirtyy Mikkelin kehitysyhtiöön Etelä-Savon Yrittäjistä

Heidi Lampinen aloittaa yrityskehittäjänä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:ssä 13.11.2017. Aikaisemmin hän on työskennellyt pk- ja mikroyritysten kehittämistehtävissä Etelä-Savon Yrittäjissä sekä myynti- ja esimiestehtävissä Danske Bankissa.

Heidi on koulutukseltaan tradenomi (ylempi amk) yrittäjyyden ja liiketalouden koulutusohjelmasta. Työuransa hän aloitti pankkialalla, missä hän toimi 10 vuoden ajan myynti- ja esimiestehtävissä. Näistä viimeiset kaksi vuotta hän kartutti myös kansainvälistä kokemusta Danske Bankin siirtäessä liiketoimintojaan Liettuaan.

Yritysten kehittämistehtäviin Heidi siirtyi vuonna 2016, käytyään ensin Digiajan asiakkuuspäällikkökoulutuksen Aalto-yliopistossa. Etelä-Savon Yrittäjien kehittämispäällikkönä Heidi on vastannut kahdesta hankkeesta: toisessa autettiin tuoreita yrittäjiä kasvu-uralle kehittämällä mm. myyntiä ja markkinointia sekä palvelumuotoilua ja tuotteistamista, ja toisessa pyrittiin parantamaan eteläsavolaisten pk-yrittäjien digitaitoja.

Eteläsavolaisten yritysten kehittämistarpeet vaihtelevat suuresti, Heidi toteaa. – Osalla yrityksistä on haasteita perusasioissa, jotka liittyvät esimerkiksi myyntiin ja markkinointiin, verkkonäkyvyyteen tai rahoitukseen. Yrityskehittäjänä käännän kivet ja kannot löytääkseni apua näihin haasteisiin. Usein esimerkiksi mikroyrittäjät eivät tiedosta, että tällaista apua on tarjolla myös heille, Heidi toteaa.

Pk-yritysten kannattaa kehittämistyössään panostaa myös verkostoitumiseen ja yhteistyökuvioihin, Heidi kannustaa. – Pienemmällä paikkakunnalla verkostoituminen on monesti helpompaa kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, sillä yritykset tuntevat toisensa paremmin. Miksein yrityskehittäjänä voin saattaa yhteen yrityksiä, joiden osaaminen ja taidot täydentävät toisiaan. Lisäksi minulla on hyvät verkostot yrityksille olennaisiin sidosryhmiin, kuten rahoittajiin tai ammattikorkeakouluun.

Viime vuosina yrityksen fyysinen sijainti on menettänyt merkitystään muun muassa digitalisoitumisen vuoksi. – Etelä-Savo on houkutellut uusia yrittäjiä myös muualta Suomesta. Moni yrittäjä voi valita sijainnin hyvin vapaasti, ja asettua esimerkiksi vanhalle kotiseudulleen tai mökkikunnalleen. Tätä voisimme Mikkelissä korostaa vielä lisää, ja houkutella enemmänkin yrityksiä ruuhka-Suomesta kauniiseen ja ruuhkattomaan Etelä-Savoon. 


Uutisia

Saimaan matkailun markkinointipanostukset kantavat hedelmää

Saimaan kansainvälinen tunnettuus ja vetovoima ovat kasvaneet merkittävästi viimeisen vuoden aikana, mikä näkyy lisääntyneinä toimittajien ja matkanjärjestäjien vierailuna ja heijastuu matkailuyritysten varaustilanteeseen. Alueen yritysten, kehitysyhtiöiden, rahoittajien, Visit Finlandin ja muiden toimijoiden yhteistyöllä Mikkelin, Savonlinnan ja Varkauden seudulla on käynyt 102 toimittajaa pääsääntöisesti kansainvälisistä medioista (mm. Lonely Planet, Le Figaro, The Daily Telegraph, Elle France, Singapore Tatler ja Vanity Fair Italia). Alueella on vieraillut myös 21 ryhmää ja 155 henkilöä kansainvälisistä matkanjärjestäjistä. Yrittäjät ovat tyytyväisiä huomioon, ja kesä näyttää ennakkovarausten perusteella hyvältä. Pitkän aikavälin tavoitteena on tuplata nykyinen matkailutulo kestävän matkailun periaatteita unohtamatta. Lue lisää

Kiinan suurin online-matkatoimisto alkaa myydä laajasti Järvi-Suomea

Visit Finland, Järvi-Suomi ja Aasian suurin online-matkatoimisto, kiinalainen Ctrip ovat sopineet merkittävästä yhteistyöstä Järvi-Suomen markkinoimiseksi kiinalaisille kuluttajille. Järvi-Suomi ja saaristo ovat Kiinassa vielä tuntemattomia, mutta herättävät matkatoimistoissa suurta kiinnostusta. Kiinalaisten matkailu Suomeen kasvaa nyt muita Pohjoismaita nopeammin. Lue lisää

Etelä-Savon KasvuOpeniin valittu 15 yritystä

Yritysten kasvuohjelmaan Etelä-Savon Kasvupolulle on valittu 15 kasvupotentiaalisinta yritystä 38 hakijan joukosta. Tavoitteena kasvuohjelmassa on löytää ne firmat, jotka suunnitelmallisesti pyrkivät kehittämään toimintaansa. Yksi polulle valituista yrityksistä on Oioi, joka on kehittänyt seinänkokoisen kosketuspinnan. Kasvupolku järjestetään osana Suomen suurinta yritysten kasvun sparrausohjelmaa, Kasvu Openia. Lue lisää