Hankkeen perustiedot

Hankekoodi:
Rahoitus: EAKR, Mikkelin seutuvaliokunta, Savonlinnan kaupunki
Rahoittava viranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto

Etelä-Savo kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösalueeksi 2017–2019

Ohjelma-aika: 01.09.2017 - 31.08.2019

Kohderyhmä

Vapaa-ajanasukkaat, mökinomistajat (erityisesti seuraava sukupolvi), vapaa-ajan asumiseen liittyvistä palveluista kasvua tavoittelevat yritykset, kunnat, yhteisöt.

Hankkeen esittely

Maakunnallinen kehittämis- ja tutkimushanke, jonka tärkein tavoite on tukea maakunnan kehittymistä esimerkilliseksi vapaa-ajan asumisen alueeksi, niin aluekehityksen kuin vapaa-ajanasukkaiden näkökulmasta.

Tavoitteena on lisätä maakunnan yritysten liikevaihdon kasvua ja työllisyyttä, mökkien vuokraustoimintaa ja matkailutuloa sekä vaikuttaa mökkikannan käytettävyyden ja arvon säilymiseen. Hanke pyrkii edistämään vähähiilisyyttä ja siten vahvistamaan vapaa-ajan asumisen ekologista kestävyyttä.

Hankkeella kehitetään vapaa-ajan asumisen palveluverkostoja ja palvelujen saavutettavuutta.

Vapaa-ajanasukkaille suunnattua viestintää toteutetaan Laiturilla-brändin alla. Ilmastomyönteisiä toimintatapoja edistetään mm. viestinnän avulla.

Vapaa-ajan asumisen aluetaloudelliset vaikutukset selvitetään hankkeen toimenpiteenä.

Hankkeella myös jalkautetaan vapaa-ajan asumisen kehittämismalli Savonlinnaan.

Lisäksi hankkeella toteutetaan Mökit kuntoon! -pilotti v. 2018 Mikkelin seudulla.

Hankkeen osatoteuttajina toimivat Helsingin yliopiston Ruralia-insituutti ja Savonlinnan Hankekehitys Oy.

Lisätiedot