Hankkeen perustiedot

Hankekoodi:
Rahoitus: Horizon 2020
Rahoittava viranomainen: Euroopan komissio

Toxi-triage - Tools for detection, traceability, triage and individual monitoring of victims

Ohjelma-aika: 01.01.2015 - 31.12.2019

Kohderyhmä

CBRNE -toimintaan liittyvät ja siitä vastaavat viranomaiset, ensivasteen toimijat, yritykset, yliopistot ja rahoittajat.

Hankkeen esittely

Toxi-triage -hankkeessa kehitetään välineitä, menetelmiä ja toimintamallia CBRNE -uhkien torjuntaan yhteistyössä tutkimuslaitosten, viranomaisten ja yritysten kanssa (CBRNE = chemical, biological, radiological, nuclear, explosives).

Hankkeessa toteutetaan standardiehdotuksia, tuote- ja menetelmätestauksia sekä toteutetaan kaksi euroopanlaajusta tilanneharjoitusta, joista toinen toteutetaan Mikkelissä vuonna 2019.

Viranomaisten lisäksi hankkeeseen osallistuu 8 yliopistoa, 2 tutkimuslaitosta ja 6 yritystä.

Lisätiedot