Hankkeen perustiedot

Hankekoodi:
Rahoitus: EAKR, kunnat
Rahoittava viranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto

EcoSairila kehittämisohjelma

Ohjelma-aika: 01.02.2015 - 31.12.2017

Kohderyhmä

Kotimaiset ja ulkomaiset yritykset, jotka voisivat sijoittaa toimintojaan Mikkelin EcoSairilaan.

Hankkeen esittely

EcoSairila -kehittämisohjelman tavoitteena on luoda Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle ympäristöliiketoiminnan keskus ja kehitysympäristö. Hankkeen aikana toteutetaan alueen profilointi ympäristöliiketoiminnan alueena sekä luodaan markkinointi- ja tiedotussuunnitelma alueesta kiinnostuneille yrityksille ja muille toimijoille.

Lisäksi hankkeen aikana haetaan toimijayrityksiä ja sitoutetaan muita toimijoita alueelle.

Hankkeen aikana määritellään alueen vahvuuksiin perustuva TKI-ympäristö. Määritttelyyn liittyy TKI-toiminnan mahdollistavien prosessien ja materiaalivirtojen tunnistaminen, yhteistyömallin luominen, eri toimijoiden roolit ja työnjako sekä toimijoiden yhteiset T&K rahoitusaihiot.

Hankkeella on omat www-sivut osoitteessa www.ecosairila.fi 

Lisätiedot