Hankkeen perustiedot

Hankekoodi:
Rahoitus: EAKR, kunnat
Rahoittava viranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto

Biojalostamoinvestointien edistäminen ja valmistelu Etelä-Savossa 2016-2017

Ohjelma-aika: 01.01.2017 - 31.12.2017

Kohderyhmä

Biojalostamoinvestointeja suunnittelevat kotimaiset ja ulkomaiset yritykset, Mikkelin kaupunkikonsernin toimijat, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Hankkeen esittely

Biojalostamoinvestointien edistäminen ja valmistelu Etelä-Savossa 2016-2017 -hankkeella edistetään biojalostamoinvestointien ja biojalostustoiminnan syntymistä Mikkelin seudulle. Tavoitteena on vähintään yhden teollisen mittakaavan, puupohjaista biomassaa hyödyntävän investoinnin saaminen maakuntaan vuoteen 2019 mennessä.

Hankkeella toteuteaan biojalostamoinvestointien lisäämiseen tähtääviä markkinointi- ja selvitystoimenpiteitä. Lisäksi luodaan toimintamallie teollisen toiminnan sijoittumismahdollisuuksien edistämiseksi. Hankkeella tehdään tiedotustoimintaa sekä rakennetaan aktiivisesti suhteita alan yhteistyöverkostoihin.

Lisätiedot