EcoSairilan ympäristöjohtaminen ja toimintaa tukeva ympäristötietoalusta YTA

/resources/public//pdf-tiedostot/EcoSairilanYmpäristöjohtaminenJaToimintaaTukevaYmpäristötietoalusta.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------

EcoSairilan ympäristöjohtamisen malli -hanke on päättynyt 31.12.2018

----------------------------------------------------------------------------------------------

EcoSairilan ympäristöjohtamisen malli -hankkeen esittely

https://mikseimikkeli.fi/ESYJM-hanke-esittely

-----------------------------------------------------------------------------------------------

EcoSairila - seminaari
perjantai 16.3.2018 klo 8:30-12:00 
XAMK Mikkelin kampus Mikpolisali
Patteristonkatu 2
50130  MIKKELI

Kiitokset kaikille tilaisuuteen osallistuneille !

                                                                                     

Muokattu 13.3.2018/JKas

EcoSairila seminaari pe 16.3.2018 klo 08.30-12.00 

Seminaari on samalla Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n hankkeen 'EcoSairilan ympäristöjohtamisen malli' kick-off tilaisuus

Seminaari järjestetään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampuksella Mikpolisalissa (käyntiosoite Patteristonkatu2, 50130 MIKKELI, Mikpoli-rakennus).  Tilaisuus alkaa ilmoittautumisella ja aamupalalla klo 8:30-9:00. Ilmoittauduthan sähköisesti viereisellä lomakkeella.

Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle nykyisen jätekeskuksen ja uuden jätevedenpuhdistamon yhteyteen syntyy synergistä julkisten ja yksityisten toimijoiden liiketoimintaan ja ympäristöalan tutkimustoimintaa. Alueelle muodostuu mm. vedenkäsittelyn, kiertotalouden ja biokaasun tutkimuksen sekä tuotannon prosesseja. Alueelle on suunniteltu myös laaja-alaista kestävän kehityksen periaatteiden ja tavoitteiden mukaista ympäristöliiketoimintaa sekä Sinisen biotalouden osaamiskeskusta. Tämä EcoSairilan ympäristöliiketoiminnan keskittymä tarvitsee tuekseen alueen yritysten ja toimijoiden yhteiset ympäristövaikutuksia minimoivat ja vähentävät tavoitteet, pelisäännöt, toimintamallit ja järjestelmät. Näin varmistetaan alueen ympäristöturvallinen ja vaatimukset täyttävä yritystoiminta sekä yhteistyö ja tiedonkulku yritysten, viranomaisten, kansalaisten ja alueen maanomistajien kesken.

Hanke perustaa eri alojen asiantuntijoista koostuvan asiantuntijatyöryhmän, joka osallistuu hankkeen työpajoihin ja ohjaa hankeen etenemistä. Hankkeen aikana

  • luodaan Ympäristöjohtamisen malli yhteistyössä em. sidosryhmien kanssa
  • määritellään Ympäristöpäällikköpalvelun konsepti, joka palvelee kaikkia em. sidosryhmiä
  • määritellään Paikkatietopohjaisen ympäristötietojärjestelmän toiminnalliset vaatimukset

Asiaan syvennetään seminaarissa seuraavilla puheenvuoroilla ja saate-/ideointikeskustelulla

  • Päämääränä kiertotalous  – Laura Järvinen, Sitra
  • EcoSairila - vihreän teollisuuden kasvukeskus  – Timo Rissanen, Mikkelin kaupunki
  • EcoSairilan kehittämishankkeiden kokonaisuus – Juha Kauppinen, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
  • Case: Sininen biotalous – Petri Suuronen, Luonnonvarakeskus
  • Ympäristöjohtamisen malli-hankkeen esittely ja saatekeskustelu – Jarmo Kastinen ja Harri Forsberg, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Kutsuja toimitetaan laajasti viranomaistahoille, kaupunkikonserniin, tutkimusyksiköille sekä yrityksiin.

Tilaisuus on tarkoitettu myös toimijoiden verkottumistilaisuudeksi ja ympäristötietojärjestelmän hankintaa tukevan yritysvuoropuhelun käynnistyksenä. Yritysten edustajille varataan mahdollisuus 30 min mittaisiin yksityisiin yritysesittelyihin seminaarin jälkeen klo 13.00-16.00. Varaukset Harri Forsberg, puh. 0440-177664 tai harri.forsberg@mikseimikkeli.fi.

Ilmoittautumiset oheisen linkin kautta 14.3. mennessä tai alla olevilla yhteystiedoilla.
https://mikseimikkeli.fi/esyjm

Lisätietoja:      

Jarmo Kastinen, 040 464 6279, jarmo.kastinen(at)mikseimikkeli.fi
Harri Forsberg, 044 017 7664, harri.forsberg(at)mikseimikkeli.fi