EcoSairila

-Lyhyt A4 tiedote Mika Lintilälle, jossa ydinasia tiivistettynä

-BEM Prezi-esitys

-Metsäsairila, Jätevedenpuhdistamosta tulossa materiaalipankki, Biokaasulaitos
-->Pyydetään kuvia

-Green Leaf -video

-Onko menossa sijoittumiskeskusteluja EcoSairilassa?

-Alueen markkinointi ja sijoittumispalvelut --> ESITEMATERIAALI

-EcoSairila -hankkeella viestintäbudjettia
--->Markkinointiaineisto
--->3 messua 3 vuoden aikana = 4000€ per messu
--->Sidosryhmäseminaarit 6kpl = 1000€ per seminaari
--->Nettisivujen päivittäminen = yht. 1000€
--->Viestintäsuunnitelma n. 1000€
--->Markkinointimateriaalit, 1min videot 9000€
--->A4 markkinointi/esittelykansio 8000€
--->

ESITE:

-->KUVIA - PANU
-->KAAVAKARTTA
-->ALUEITTAIN TIEDOT MILLOIN RAKENNETTAVISSA ( KUNNALLISTEKNIIKAN VALMISTUMINEN) ---> JUKKA ---> HANNELE
-->ESITTELYTIEDOT --> LINTILÄLLE MENNYT DOKKARI
-->ISO KUVA = MIKÄ ON ECOSAIRILA --> ESITYS
-->MIKKELIN SIJOITTUMISPROSESSI --> HANNELE
-->ELINVOIMAOHJELMAAN KIRJOITETTU PUMASKA

-->ARGUMENTOINTI: MITÄ HYVÄÄ SAATTE JOS TULETTE ECOSAIRILAAN

ESITELTÄVÄ YRITYKSEN HYÖDYT:

 • Kokonaisvaltainen tuotekehityksen tuki
  • Tuotantoskaalan testiympäristöt
  • Tuotekehitysalustat
 • Sijoittumisen, rahoituksen, yhteistoiminnan palvelut
 • Sijoittumista ja toimintaa helpottava luvitus- ja seuranta
 • Yrityskorttelialue
 • Synergiat
  • Tekninen kierto (ravinteet) ja biologinen kierto (materiaalit)
 • Tavoitteena täydellinen kierto
 • Toimimalla EcoSairilassa autat vähentämään ihmisen jättämää materiaalijalanjälkeä
 • Materiaalivirtojen tuottajille mahdollisimman tehokas hyödyntämiskierto
 • Yritysten kumppanoituminen
  • Suuruuden ekonomia hajautetussa ympäristössä