Vuoden innovaattori 2018 on Janne Kovanen Inray Oy:stä

Mikkelin kaupungin innovaattoripalkinto jaettiin Yrittäjägaalassa 26.1.2019

Mikkelin seudun Innovaattori 2018 on Janne Kovanen Inray Oy:stä – Yritys kehittää biopolttoaineiden laatua mittaavia järjestelmiä, joiden kysyntä kasvaa vauhdilla

“Innovaatioita syntyy, kun näet tai kuulet ongelman ja alat pohtia, miten homman voisi tehdä paremmin.” Näin kuvailee työtään Mikkelin seudun vuoden 2018 Innovaattori, Inray Oy:n toimitusjohtaja Janne Kovanen. 

Vuoden 2018 Innovaattori Kovanen tarvitsee työssään keksijämäistä, ennakkoluulotonta asennetta. Inray Oy kehittää biopolttoaineen laatumittausta omalla tekniikallaan, jolle ei toistaiseksi ole kilpailijaa ainakaan kotimaassa. Inrayn järjestelmien ansiosta bioenergian tuotannosta tulee kustannustehokkaampaa ja esimerkiksi energialaitosten päästöjä saadaan vähennettyä.

Inrayn päätuotteita ovat biopolttoaineen laatua mittaavat järjestelmät, joissa hyödynnetään uudenlaista röntgenteknologiaa. 10 hengen yrityksen pääkaksikko on Janne Kovanen ja myyntijohtaja Mika Muinonen, jotka perustivat yrityksen vuonna 2009. 

Alkuun Kovanen ja Muinonen kehittivät röntgenteknologiaan perustuvaa mittausteknologiaa sahateollisuudelle. Nykyään Inrayn järjestelmät ovat käytössä erityisesti energiantuotantolaitoksilla, jotka käyttävät kiinteitä biopolttoaineita eli esimerkiksi metsätalouden sivutuotteena syntyvää puuta.

– Jo kymmenen vuotta sitten oli nähtävissä, että uusiutuvien energianlähteiden käyttö lisääntyy, ja trendi on ollut jatkuvasti kasvava. Biopolttoaineen käsittely on haastava laji: polttoaineen laatu vaihtelee, joten laadun mittaamiselle on luonnollinen tarve, Janne Kovanen sanoo. 

Yrityksessä on kehitetty bioenergia-alan mittausteknologiaa eteenpäin isoin harppauksin ja laajennettu tuotepuolta mittalaitteista muun muassa raportointiin ja prosessinhallintatyökaluihin. Asiakkaita ovat muun muassa UPM, Fortum, Turun seudun energiatuotanto, Ese, Tornion Voima ja Vantaan Energia. Maailmaa valloitetaan pikku hiljaa: myyntiponnisteluja tehdään muun muassa Espanjaan, Ruotsiin ja Baltiaan. 

Inraylla on toimipisteet Mikkelin lisäksi Malagassa Espanjassa.

– Nyt yritämme keksiä ja kehittää järjestelmiä siihen, että energialaitoksia voidaan ajaa optimoidusti ja tasaisemmin. Tälle on tarve, kun EU:n päästörajat kiristyvät, Kovanen sanoo.

Asiakkaan kuuntelu ja jatkuva silmät auki kulkeminen on Inrayssä kaiken lähtökohta. Janne Kovanen sanoo, että vaikka etumatkaa kilpailijoihin on, paikalleen ei voi jäädä.

– Koko ajan pitää keksiä uutta ja kulkea kentällä, jotta tietää, millaisia ongelmia pitää ratkoa ja mitä asiakkaat tulevaisuudessa tarvitsevat. Eikä riitä, että jotain on keksinyt, vaan idea tai keksintö pitää myydä. Meillä on onni, että olemme voineet kehittää tuotteitamme yhdessä asiakkaiden kanssa.  

Innovoinnin on mahdollistanut osittain julkinen tutkimus- ja innovointirahoitus. Kovasen mielestä rahoitusta ei pitäisi leimata yritystueksi, vaan tulevaisuuden sijoitukseksi, joka mahdollistaa pitkäjänteisemmän kehittämisen ja tasoittaa uuden tekemiseen liittyviä riskejä. 

Inrayssä uskotaan yhteistyön voimaan. Yritys on ollut ahkerasti mukana bioenergia-alan vientihankkeissa ja jakanut osaamistaan muillekin. Innovaatioita syntyy myös, kun on hieman seikkailuhenkeä. Kovanen ja Muinonen kuvailevat työtään ja yritystään näin:

– Tykkäämme olla kehittämässä uutta ja tykkäämme onnistua. Pahin skenaario on, että juututtaisiin vanhaan. Koko ajan pitää olla jotain äksöniä.

“Inray Oy työskentelee puhtaan ympäristön puolesta”

Vuosittain jaettavalla Mikkelin seudun Innovaattori-palkinnolla korostetaan innovaatiotoiminnan merkitystä alueen yrityksissä, yhteisöissä ja julkisen organisaatioiden eri toimintayksiköissä. Palkinnon luovuttaa Mikkelin kehitysyhtiö Miksei, joka palkintoperusteissaan kuvailee Inray Oy:n Janne Kovasta ja Mika Muinosta ennakkoluulottomiksi uuden kehittäjiksi.

– Inray Oy työskentelee puhtaan ympäristön puolesta kehittämillään ratkaisuilla. Voimalaitokset vähentävät päästöjään, sahat parantavat kannattavuuttaan ja jalostamot tehostavat tuottavuuttaan. 

– Janne Kovanen ja Mika Muinonen ovat työskennelleet pitkään kehittämänsä teknologian parissa. Lisäksi Inray on lähtenyt ennakkoluulottomasti mukaan uuden kehittämiseen ja hankkeisiin. Innovaatioita ei nykyään synny kammioissa, ne tehdään ryhmissä, perusteissa kerrotaan.

Innovaattori-palkinto luovutettiin Yrittäjä-gaalassa Saimaa Stadiumilla Mikkelissä lauantaina 26.1.2019.

Kuvissa:

Inray Oy:n toimitusjohtaja Janne Kovanen (vasemmalla) ja myyntijohtaja Mika Muinonen kehittävät järjestelmiä, jotka tekevät biopolttoaineiden käytöstä kustannustehokkaampaa ja vähäpäästöisempää.


Uutisia