Mikkeli satsaa uusiin teollisuusalueisiin

EcoSairilassa yhden jäte on toisen raaka-aine. Memory Campuksella puolestaan kehitetään arkistointia.

Mikä ihmeen Memory Campus? Mikä ihmeen EcoSairila? Ohessa tiivis tietopaketti uusista, Mikkeliin valmisteilla olevista teollisuusalueista, joita myös kehitysalustoiksi kutsutaan.

EcoSairila on vihreän teollisuuden keskittymä

Mikkelin Metsäsairilan alueelle kehitteillä oleva ja osittain rakenteillakin olevassa EcoSairilassa korostetaan ekotehokkaita ratkaisuja. Alueen kantavana ajatuksena ovatteolliset symbioosit: useamman toimijan muodostamat kokonaisuudet, jossa yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti alueen raaka-aineita, teknologioita, palveluita ja energiaa. EcoSairilassa yhden toimijan jäte tai tuotannosta sivutuotteina jäävät materiaalit, eli sivuvirrat, voivat olla toisen toimijan raaka-aine. Näin kustannuserästä voi tulla arvokas tuotantotekijä.

Muutama vuosi sitten alkanut EcoSairilan kaavoitus sai konkretiaa, kun EcoSairilan alueen asemakaava sai lainvoiman alkuvuodesta 2018. Asemakaavassa osoitettiin yhdyskuntateknisten alueiden lisäksi neljä teollisuusaluetta suoja-alueineen. Paikalla on jo suurelta osin rakennettu infrastruktuuri, kuten sähköverkko ja tiestö.

EcoSairilan kaavakartta, klikkaa avataksesi tarkka PDF-tiedosto

(EcoSairilan kaavakartta, klikkaa kuvaa avataksesi suurempi kuva. HUOM. Tiedoston koko on 3 megatavua.)

Myös kaupunki itse investoi alueen toimintoihin: Mikkelin uuden jätevedenpuhdistamon rakennustyöt aloitettiin EcoSairilan yhdyskuntatekniselle alueelle. Projektin toteutussuunnittelu aloitettiin vuonna 2015 ja rakentamaan päästiin 2016-2017 vaihteessa. Uusi jätevedenpuhdistamo on yksi Mikkelin kaupungin merkittävimpiä investointeja. Kallion sisään rakentuvassa puhdistamossa hyödynnetään ensimmäisten joukossa Suomessa jäteveden puhdistamossa kalvobioreaktori - eli MBR-tekniikkaa, jossa puhdas vesi erotetaan tehokkaan biologis-kemiallisen käsittelyn jälkeen erittäin pienihuokoisen kalvon läpi. Kalvotekniikalla saavutetaan perinteisiä menetelmiä parempi puhdistustulos. MBR-prosessitekniikalla toteutettuja laitoksia on rakennettu maailmanlaajuisesti jo tuhansia, joten tekniikka on käytännössä todettu toimivaksi, vaikka Suomessa käyttö onkin uutta. Uudessa puhdistamossa myös jäteveden tehopuhdistuksen ja sitä kautta uusiokäytön mahdollistava "vihreä linja" on maailmanlaajuisesti uraa uurtava. Valmistuessaan puhdistamo on Euroopan ja samalla maailman moderneimpia jätevedenkäsittelylaitoksia.

Jätevedenpuhdistamoinvestointiin yhdistyy myös suunnittelu- ja arviointivaiheessa oleva sinisen biotalouden osaamiskeskus. Keskus toimii tutkimus-, tuotekehitys- ja pilotointiympäristönä, joka edistää suomalaisen vesiosaamisen ja vesiliiketoiminnan kehittymistä. Osaamiskeskuksella edistetään lisäksi uuden cleantech-liiketoiminnan syntymistä.

Toinen merkittävä investointi EcoSairilaan on uuden biojalostamon rakentaminen. BioSairila Oy tilasi elokuussa 2017 tehdyllä toimitussopimuksella BioGTS Oy:ltä Metsäsairilan alueelle sijoittuvan biojalostamon, jonka rakennustyöt ovat käynnistyneet. Biojalostamolaitos tuottaa maatalouden ja yhdyskuntien sivuvirroista pääasiassa liikennepolttoaineena hyödynnettävää biometaania sekä lannoitetuotteita. Laitoksen vuotuinen kapasiteetti vastaa n. 1400 kaasuauton vuotuista polttoainetarvetta. 

Kaikille neljälle yritysalueelle haetaan parhaillaan toimijoita. Neuvottelut ovat käynnissä samanaikaisesti useiden tahojen kanssa. Tällä hetkellä toimijoiden suunnitelmista ei voida antaa tarkempaa tietoa julkisuuteen.

Mikkelin kehitysyhtiö Mikseillä EcoSairilan alueesta vastaa toukokuussa työnsä alottava Panu Jouhkimo.

Memory Campus alueella kehitetään ratkaisuja arkistotoimialalle

Mikkelin keskustan tuntumaan Kalevankankaan kupeeseen rakentuu parhaillaan arkistokeskittymä. Alueelle on kaavoitettu 12 hehtaaria tilaa  osaamis- ja palvelukeskittymälle, jossa on rakennusoikeutta yhteensä 60 000 neliömetriä. Kalevankankaalle kaavoitetun alueen ensimmäinen arkistorakennus oli vuonna 2017 valmistunut Kansallisarkiston uusi 5000-neliöinen keskusarkisto, joka on jo otettu käyttöön.

Memory Campus -alueelle rakennetaan vaiheittain kansallinen arkisto- ja kirjastotoimialan osaamis- ja palvelukeskus (myös ko. toimialan logistiikkakeskus). Se on myös digitoinnin ja konservoinnin valtakunnallinen keskus. Alueelle sijoittuvat Keskusarkiston lisäksi myös nykyisin Mikkelin Pursialassa sijaitseva Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskus, Kansalliskirjaston Mikkelin toimipisteeseen yhdistettävä OKM:n Varastokirjasto sekä julkisen sektorin arkistoinnin reformia palveleva massadigitointikeskus.

Lisätiedot:

Juha Kauppinen, toimitusjohtaja
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Puh. 0440 361 616
juha.kauppinen@mikseimikkeli.fi 


Uutisia

YrittäjäGaala 2019

Vuosittainen YrittäjäGaala järjestetään tällä kertaa Mikkelin Saimaa Stadiumilla lauantaina 26.1.2019 klo 18-24, tervetuloa mukaan! Lue lisää