Jäterenkaiden ja -muovin jalostukselle mahdollisuuksia Etelä-Savossa

Jäterenkaiden ja -muovin pyrolysointilaitoksen edellytyksiä selvitettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston vastikään valmistuneessa diplomityössä. Työn tavoitteena oli arvioida jäterenkaita ja jätemuovia raaka-aineenaan käyttävän pyrolyysilaitoksen toimintaedellytyksiä Etelä-Savon alueella. Työssä selvitettiin raaka-ainemääriä ja -toimittajia, lopputuotteiden ominaisuuksia ja käyttökohteita sekä taloudellisia näkökulmia.

Tutkimuksen mukaan laitoksen raaka-ainekapasiteetin arvioidaan olevan 15 800 tonnia vuodessa – 15 000 tonnia jäterenkaita ja 800 tonnia jätemuovia. Laitoksen lopputuotteena syntyisi noin 5 400 tonnia EN590 laadun mukaista dieselpolttoainetta, noin 5 200 tonnia raaka-ainekäyttöön soveltuvaa hiilimustaa sekä noin 2 300 tonnia metallijaetta. Laitoksen investointikustannuksiksi arvioitiin noin 10 000 000 € ja käyttökustannuksiksi 1 500 000 € vuodessa. Laitoksen kannattavalle toteuttamiselle arvioitiin olevan edellytyksiä.

Lataa DI Paavo Hirvosen diplomityö on tästä.